สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษและภาษาไทยได้หลังจากเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนในส่วนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
กรุณาเลือกรหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
ธงชาติไทย มีกี่สี ให้ตอบเป็นตัวอักษร:
ข้อตกลงการใช้งานกระดานสนทนา"คนภูธร"

       1.  ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิด อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายถึงสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันสูงที่เคารพของคนไทย

       2. ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย ข้อความ  ภาพ  เสียง (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) ในลักษณะเข้าข่ายลามก อนาจาร ผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

       3. โปรดงดเว้น การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ การใช้คำที่หยาบคาย เสียดสี ส่อเสียด ดูหมิ่นหรือประโยคและข้อความอันจะมีความหมายที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางความ คิดเห็นไปในทางยั่วยุ  ยุยง  ส่งเสริม  กล่าวหา ให้ร้าย

       4. โปรดงดเว้น การกระทำใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม , ผลกระทบต่อกลุ่ม , ผลกระทบต่อบุคคล  จนเป็นเหตุข้อพิพาทนำมาสู่ความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในมวลสมาชิกหรือผู้ ใช้บริการทั่วไป

       5. ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณา และประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ให้รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะ(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) การจะซื้อ จะขาย แลกเปลี่ยน  การหลอกลวง  ชวนเชื่อ  เชิญชวน  ชักจูง มีนัยแอบแฝง  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดทุกรูปแบบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม      เพิ่มเติม

      1. ในการโพสต์แต่ละครั้ง  ขอความกรุณาอย่าใช้ภาษาวิบัติไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

      2. ข้อความบางประโยค ที่เป็นข้อความยาว ๆ  ตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป   ไม่จำเป็นอย่าวางกึ่งกลางหน้ากระดาษ

      3. ก่อนที่จะโพสต์กระทู้  กรุณาเว้นวรรคตอนให้พอเข้าใจ  หัวข้อสามารถสื่อความหมายได้

      4. ส่วนใดของบทความที่เป็นส่วนสำคัญ  ควร เน้น เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่าย

      5. การนำบทความของคนอื่นมาโพสต์  ต้องให้เครดิตเจ้าของบทความด้วย เพื่อให้เกียรติแก้เจ้าของบทความ และเพื่อกันการท้วงติง( อันนี้สำคัญมาก ๆ )

      6.  การนำบทความจากเวบแห่งนี้ไป  ควรขออนุญาติเจ้าของบทความ

      7.  คำตัดสินของผู้คุมเวบถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาด